Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


01.12.2023  11:00

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

I колоквиум, амфитеатар. Задолжително да се носи сопствен калкулатор. Нема да се дозволи позајмување. Периоден систем на елементите нема да биде потребен!

Rezultati_I_kolok_1_12_23.pdf rezultati

29.11.2023  10:00

Безбедност и протокол во лабораторија

I колоквиум. Амфитеатар. Колоквиумот ќе трае 45 минути.

I_kolokvium_rezultati_2023.pdf rezultati

24.11.2023  13:00

Неорганска хемија - Б ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО НОЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2023 (проф. В. Мирчески) Испити по НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво И ЕЛЕКТРОХЕМИЈА • Устен испит (теорија): 24.11.2023 (петок) со почеток во 13:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Испитот во врска со теоријата на предметот Неорганска хемија, може да се полага само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Известување

Нанохемија и нанотехнологии

Усмен испит, Нанохемија и нанотехнологии Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.

Известување

Електрохемија

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО НОЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2023 (проф. В. Мирчески) Испити по НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво И ЕЛЕКТРОХЕМИЈА • Устен испит (теорија): 24.11.2023 (петок) со почеток во 13:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Испитот во врска со теоријата на предметот Неорганска хемија, може да се полага само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Известување

Експериментална биохемија

Студентот покрај задолжителното електронско пријавување на испитот, на денот на полагање на испитот треба да носи со себе индекс и пријава за испит (хартија).

Известување

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Студентот покрај задолжителното електронско пријавување на испитот, на денот на полагање на испитот треба да носи со себе индекс и пријава за испит (хартија).

Известување

Неорганска хемија

Усмен испит, Неорганска хемија Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.

Известување

Биохемија II

Испитот по Биохемија I, во дополнителната ноемвриска сесија, I ќе се одржи на 24. 11. 2023, во амфитеатарот на Институто за хемија, со почеток во 13 часот.

Известување

24.11.2023  12:00

Геохемија и минералогија

Ноемвриска сесија (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето.

Известување

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

Ноемвриска сесија (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето.

Известување

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

Ноемвриска сесија (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето.

Известување

Општа физиологија

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/gEJiGFyibppXFQXk9

Известување

24.11.2023  09:00

Радиохемија

Усмен испит.

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит.

ФХ1Б_испит_24_11_2023.pdf Резултати од испит. Оценки во индекс и пријава во понеделник 27.11.2022 во 08:45 часот.

23.11.2023  10:00

Општа физика II - А ниво

Испит по Општа физика II - А ниво - задачи. Студентите треба 15 минути пред закажаниот термин да бидат пред кабинетот на предметниот наставник. Покрај пријавувањето во iknow, студентите треба задолжително да го пријават своето присуство кај предметниот наставник, најдоцна 48 часа пред испитот, на следната емаил адреса irina.petreska@pmf.ukim.mk.

Известување

Општа физика II

Испит по Општа физика II - задачи. Студентите треба 15 минути пред закажаниот термин да бидат пред кабинетот на предметниот наставник. Покрај пријавувањето во iknow, студентите треба задолжително да го пријават своето присуство кај предметниот наставник, најдоцна 48 часа пред испитот, на следната емаил адреса irina.petreska@pmf.ukim.mk.

Известување

20.11.2023  13:00

Аналитичка хемија II - А ниво

Писмен испит во ноемвриска сесија. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXD-xlVCI6Jd65Rj88RfqmLCDf4tz6KQazS10T7joLUFpxrg/viewform најдоцна до 19 ноември до 20.00 часот. Усниот испит ќе биде на 24.11.2023 по претходна најава кај предметен професор.

Известување

Токсиколошка хемија

Испит во ноемвриска сесија. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXD-xlVCI6Jd65Rj88RfqmLCDf4tz6KQazS10T7joLUFpxrg/viewform најдоцна до 19 ноември до 20.00 часот.

Известување

Неорганска хемија

Писмен испит, Неорганска хемија. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.

NH_rezultati_20_11_2023.pdf резултати

20.11.2023  12:00

Општа физика II - А ниво

Испит по Општа физика II - A ниво - теорија. Студентите треба 15 минути пред закажаниот термин да бидат пред кабинетот на предметниот наставник. Покрај пријавувањето во iknow, студентите треба задолжително да го пријават своето присуство кај предметниот наставник, најдоцна 48 часа пред испитот, на следната емаил адреса irina.petreska@pmf.ukim.mk.

Известување

Неорганска хемија - Б ниво

Писмен испит (задачи)

Известување

Примена на компјутери во хемијата

Испитот ќе се одржи во Библиотека со почеток во 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.

Известување

Општа физика II

Испит по Општа физика II - теорија. Студентите треба 15 минути пред закажаниот термин да бидат пред кабинетот на предметниот наставник. Покрај пријавувањето во iknow, студентите треба задолжително да го пријават своето присуство кај предметниот наставник, најдоцна 48 часа пред испитот, на следната емаил адреса irina.petreska@pmf.ukim.mk.

Известување

20.11.2023  00:00

Радиохемија

Времето на одржување на писмениот испит го дефинира Институтот за хемија.

RHpispit_20_11_2023.pdf Rezultati od pismen ispit. Pregled na rezultatite - vtornik 21.11.2023 od 9:00 do 9:30 cast.

Физичка хемија I - Б ниво

Времето на одржување на писмениот испит го дефинира Институтот за хемија.

ABH1Bpispit_20_11_2023.pdf Rezultati od pismen ispit. Pregled na rezultatite - vtornik 21.11.2023 od 9:00 do 9:30 cast.

17.11.2023  14:00

Физичка хемија II - Б ниво

Прв колоквиум по физичка хемија 2Б ниво.

FH2B_1_kol_17_11_2023.pdf Резултати од прв колоквиум. Увид во тетратки - понеделник 20.11.2023 од 14:30 до 15:00 часот.

14.10.2023  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Презентација на семинарските работи и постерите (10 min на англиски).

Известување

30.09.2023  23:55

Методологија на научноистражувачка работа

Рок за испраќање на семинарските работи.

Известување

16.09.2023  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Тест - Студентите кои ќе полагаат тест по Методологија на научноистражувачката работа да се најават најдоцна два дена пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.

Известување

15.09.2023  12:00

Органска хемија I - А ниво

II декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYw-xAhgbelxpMK9L34_arkw8z0bgu-U8YxVr6GajmN3NV8w/viewform најдоцна до 13 септември до 22.00 часот. Предметен наставник Проф. д-р Јане Богданов (студенти по применета хемија). За студенти што претходно полагале и за кратки консултации има термин истиот ден од 10:30-11:30 часот.

Известување

Органска хемија II - А ниво

II декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYw-xAhgbelxpMK9L34_arkw8z0bgu-U8YxVr6GajmN3NV8w/viewform најдоцна до 13 септември до 22.00 часот. Предметен наставник Проф. д-р Јане Богданов (студенти по применета хемија). За студенти што претходно полагале и за кратки консултации има термин истиот ден од 10:30-11:30 часот.

Известување

Експериментална органска хемија

II декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYw-xAhgbelxpMK9L34_arkw8z0bgu-U8YxVr6GajmN3NV8w/viewform најдоцна до 13 септември до 22.00 часот. Предметен наставник Проф. д-р Јане Богданов (студенти по хемија). За студенти што претходно полагале и за кратки консултации има термин истиот ден од 10:30-11:30 часот.

Известување

Органска хемија I

ОСНОВИ НА ОРГАНСКА ХЕМИЈА (Нутриционизам). II декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYw-xAhgbelxpMK9L34_arkw8z0bgu-U8YxVr6GajmN3NV8w/viewform најдоцна до 13 септември до 22.00 часот. Предметен наставник Проф. д-р Јане Богданов (студенти по нутриционизам, ИБ).За студенти што претходно полагале и за кратки консултации има термин истиот ден од 10:30-11:30 часот.

Известување

Хемија на природни производи

II декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYw-xAhgbelxpMK9L34_arkw8z0bgu-U8YxVr6GajmN3NV8w/viewform најдоцна до 13 септември до 22.00 часот. Предметен наставник Проф. д-р Јане Богданов (студенти по хемија). За студенти што претходно полагале и за кратки консултации има термин истиот ден од 10:30-11:30 часот.

Известување

Анализа на нафтени деривати и горива

II декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYw-xAhgbelxpMK9L34_arkw8z0bgu-U8YxVr6GajmN3NV8w/viewform најдоцна до 13 септември до 22.00 часот. Предметен наставник Проф. д-р Јане Богданов (студенти по хемија). За студенти што претходно полагале и за кратки консултации има термин истиот ден од 10:30-11:30 часот.

Известување

15.09.2023  10:00

Геохемија и минералогија

Септемвриска сесија - II декада (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето. - Студентот во оваа сесија има право да полага САМО во една декада, онаа која сам ќе ја избере.

2023_09_II_dekada_GiM.pdf Резултати_2023_09_II декада

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

Септемвриска сесија - II декада (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето. - Доколку бројот на студенти е збирно помал од 40 (од БХФ и МБГ насоките), полагањето ќе се одржи само од 10 часот во една група. Во спротивно, полагањето ќе се одржи и од 12h, а ќе биде направен список со распределба на студентите. - Студентот во оваа сесија има право да полага САМО во една декада, онаа која сам ќе ја избере.

2023_09_II_dekada.pdf Резултати_2023_09_II декада

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

Септемвриска сесија - II декада (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето. - Доколку бројот на студенти е збирно помал од 40 (од БХФ и МБГ насоките), полагањето ќе се одржи само од 10 часот во една група. Во спротивно, полагањето ќе се одржи и од 12h, а ќе биде направен список со распределба на студентите. - Студентот во оваа сесија има право да полага САМО во една декада, онаа која сам ќе ја избере.

2023_09_II_dekada-0.pdf Резултати_2023_09_II декада

14.09.2023  10:00

Општа физика II - А ниво

Испит по Општа физика II - А ниво - задачи. Просторија бр. 117, Институт за физика. Покрај пријавувањето во iknow, студентите треба задолжително да го пријават своето присуство кај предметниот наставник, најдоцна 48 часа пред испитот, на следната емаил адреса irina.petreska@pmf.ukim.mk.

Известување

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

II декада: Усмен испит ќе се одржи во кабинет 132 со почеток во 10 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава (за студентите кои го положиле практичен испит во претходните сесии).

UKHL_rezultati_od_ispit_14_septemvri_2023.pdf Управување со квалитет во хемиска лабораторија - резултати од испит на 14 септември 2023

Општа физика II

Испит по Општа физика II - задачи. Просторија бр. 117, Институт за физика. Покрај пријавувањето во iknow, студентите треба задолжително да го пријават своето присуство кај предметниот наставник, најдоцна 48 часа пред испитот, на следната емаил адреса irina.petreska@pmf.ukim.mk.

Известување

14.09.2023  09:00

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Реализација на испит во втора декада. Студентите кои ќе полагаат да се пријават најдоцна до 12-ти септември на следниот линк https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J30X9V1h7XJ5zpUS_oCAlwBI_XiMZFFumWYScMAQBtg/edit?usp=sharing

Известување

13.09.2023  09:00

Биохемија I - А ниво

Писмен дел од испитот во втора декада. Студентите кои ќе полагаат да се пријават најдоцна до 4-ти септември на следниот линк https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J30X9V1h7XJ5zpUS_oCAlwBI_XiMZFFumWYScMAQBtg/edit?usp=sharing

Известување

Биохемија I - Б ниво

Писмен дел од испитот во втора декада. Студентите кои ќе полагаат да се пријават најдоцна до 4-ти септември на следниот линк https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J30X9V1h7XJ5zpUS_oCAlwBI_XiMZFFumWYScMAQBtg/edit?usp=sharing

Известување

12.09.2023  10:00

Теоретска неорганска хемија

Втор испитен рок, П124. Задолжително пријавивање на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.

rezultati_TNH_12_09_2023.pdf резултати, втор испитен пок

Нанохемија и нанотехнологии

Втор испитен рок, П124. Задолжително пријавивање на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.

NanoHem_rezultati_12_09_2023_web.pdf резултати, втор испитен пок

Одбрани поглавја од неорганска хемија

Втор испитен рок, П124. Задолжително пријавивање на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.

rezultati_OPNH_12_09_2023_web.pdf резултати, втор испитен рок

Неорганска хемија

Втор испитен рок, П124. Задолжително пријавивање на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.

NH_A_rezultati_12_09_2023.pdf резултати, втор испитен пок

12.09.2023  09:00

Радиохемија

Усмен испит. Предавална 125.

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит. Предавална 125.

FH1ispit_12_09_2023.pdf Резултати од испит. Оценки во индекс и пријава во четврток 14.09.2023 од 9 до 9:30 часот.

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит. Предавална 125.

FH2Bispit12_09_2023.pdf Резултати од испит. Оценки во индекс и пријава во четврток 14.09.2023 од 9 до 9:30 часот.

11.09.2023  12:00

Неорганска хемија - Б ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ ВО СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2023 (проф. В. Мирчески) Испити по ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА и ХЕМИЈА (Нутриционизам) I декада: • Устен испит (теорија): 29.08.2023 (вторник) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Устен испит (теорија): 11.09.2023 (понеделник) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија Б-ниво, може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Известување

Електрохемија

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ ВО СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2023 (проф. В. Мирчески) Испити по ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА и ХЕМИЈА (Нутриционизам) I декада: • Устен испит (теорија): 29.08.2023 (вторник) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Устен испит (теорија): 11.09.2023 (понеделник) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија Б-ниво, може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

sept_2023_II_dekada.pdf Резултати

Хемија (за нутриционизам)

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ ВО СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2023 (проф. В. Мирчески) Испити по ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА и ХЕМИЈА (Нутриционизам) I декада: • Устен испит (теорија): 29.08.2023 (вторник) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Устен испит (теорија): 11.09.2023 (понеделник) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија Б-ниво, може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Известување

11.09.2023  10:00

Општа хемија - А ниво

Испитот по Општа хемија за студентите од хемија (применета и наставна насока) и за студентите од биологија (молекуларна биологија) ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот за хемија со почеток во 10 часот

Известување

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

II декада: Практичен испит (Excel) ќе се одржи во Библиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.

Известување

Примена на компјутери во хемијата

II декада: Испитот ќе се одржи во Библиотека во 10 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава. Поради организација на испитите, студентите задолжително треба да најават, со испраќање електронска порака до предметниот професор, најдоцна до 20.08 во која декада ќе полагаат. Студентите кои нема да се пријават до 20.08., ќе полагаат во II декада.

Primena_na_kompjuteri_vo_hemijata_rezultati_od_ispit_11_septemvri_2023.pdf Примена на компјутери во хемијата - резултати од испит 11 септември 2023

Хемија (биолози - наставна и еколошка насока)

Испитот по Хемија за студентите од биологија (наставна и еколошка хемија) ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот за хемија со почеток во 10 часот.

Известување

Биохемија II

Испитот по Биохемија II (за сите насоки на Институтот за хемија) ќе се одржи во амфитеатарот, со почеток во 10 часот.

Известување

Хемија во практиката

II декада: Испитот ќе се одржи во Библиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.

Hemija_vo_praktika_rezultati_od_ispit_11_septemvri_2023.pdf Хемија во практика - резултати од 11 септември 2023

07.09.2023  10:00

Општа физика II - А ниво

Испит по Општа физика II - А ниво - теорија. Просторија бр. 117, Институт за физика. Покрај пријавувањето во iknow, студентите треба задолжително да го пријават своето присуство кај предметниот наставник, најдоцна 48 часа пред испитот, на следната емаил адреса irina.petreska@pmf.ukim.mk.

Известување

Општа физика II

Испит по Општа физика II - теорија. Просторија бр. 117, Институт за физика. Покрај пријавувањето во iknow, студентите треба задолжително да го пријават своето присуство кај предметниот наставник, најдоцна 48 часа пред испитот, на следната емаил адреса irina.petreska@pmf.ukim.mk.

Известување

06.09.2023  12:00

Аналитичка хемија I - A ниво

II декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI4XfHwMvgf1ONUqhyaQ3_YU1SgMEwdyGAFb3DvvMkjbZlEQ/viewform најдоцна до 4 септември до 20.00 часот. Усниот испит е планирано да биде на 13.09.2023 по претходна најава кај предметен професор.

Известување

Аналитичка хемија II - А ниво

II декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI4XfHwMvgf1ONUqhyaQ3_YU1SgMEwdyGAFb3DvvMkjbZlEQ/viewform најдоцна до 4 септември до 20.00 часот. Усниот испит е планирано да биде на 13.09.2023 по претходна најава кај предметен професор.

Известување

Токсиколошка хемија

II декада: Тест. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI4XfHwMvgf1ONUqhyaQ3_YU1SgMEwdyGAFb3DvvMkjbZlEQ/viewform најдоцна до 4 септември до 20.00 часот.

Известување

Инструментални аналитички методи - А ниво

II декада - писмен испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Студентите имаат право да полагаат во една од двете декади. Усниот испит ќе се реализира на 13 септември и студентите треба да се најават и за усниот испит на e-mail два дена пред терминот.

Rezultati_Instrumentalna_2023_09_06_II_dekada.pdf Rezultati od pismen ispit_II dekada

Аналитичка хемија I - Б ниво

II декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI4XfHwMvgf1ONUqhyaQ3_YU1SgMEwdyGAFb3DvvMkjbZlEQ/viewform најдоцна до 4 септември до 20.00 часот. Усниот испит е планирано да биде на 13.09.2023 по претходна најава кај предметен професор.

Известување

Нутриционизам

II декада: Тест Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI4XfHwMvgf1ONUqhyaQ3_YU1SgMEwdyGAFb3DvvMkjbZlEQ/viewform најдоцна до 4 септември до 20.00 часот.

Известување

06.09.2023  09:00

Експериментална биохемија

Писмен дел од испитот во втора декада. Студентите кои ќе полагаат да се пријават најдоцна до 4-ти септември на следниот линк https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J30X9V1h7XJ5zpUS_oCAlwBI_XiMZFFumWYScMAQBtg/edit?usp=sharing

Известување

05.09.2023  10:00

Радиохемија

Писмен испит. Амфитеатар.

RHpispit_05_09_2023.pdf Резултати од писмен испит. Увид во тетратките во четврток, 07.09.2022 од 9 до 9:30 часот.

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит. Амфитеатар.

FH1Bpispit_05_09_2023.pdf Резултати од писмен испит. Увид во тетратките во четврток, 07.09.2022 од 9 до 9:30 часот.

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит. Амфитеатар.

FH2Bpispit_05_09_2023.pdf Резултати од писмен испит. Увид во тетратките во четврток, 07.09.2022 од 9 до 9:30 часот.

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

Испит, II декада, предавална 124. Задолжително пријавување за испитот на е-mail: mihabukleski@pmf.ukim.mk (наведете број на индекс и што полагате: аналитичка и инструментална хемија теорија и задачи, само теорија или само задачи). Испитот МОРА да биде пријавен во i-know, задолжително носење пријава и индекс и сопствен калкулатор.

5_9_2023.pdf rezultati

Безбедност и протокол во лабораторија

Испит, II декада, предавална 124. Задолжително пријавување за испитот на е-mail: mihabukleski@pmf.ukim.mk

5_9_2023-0.pdf rezultati

04.09.2023  12:00

Неорганска хемија - Б ниво

Писмен испит (задачи) II декада

Известување

01.09.2023  12:00

Органска хемија I - А ниво

II декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYw-xAhgbelxpMK9L34_arkw8z0bgu-U8YxVr6GajmN3NV8w/viewform најдоцна до 30 август до 22.00 часот. Предметен наставник Проф. д-р Јане Богданов (студенти по применета хемија). За студенти што претходно полагале и за кратки консултации има термин истиот ден од 10:30-11:30 часот.

Известување

Органска хемија II - А ниво

II декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYw-xAhgbelxpMK9L34_arkw8z0bgu-U8YxVr6GajmN3NV8w/viewform најдоцна до 30 август до 22.00 часот. Предметен наставник Проф. д-р Јане Богданов (студенти по хемија). За студенти што претходно полагале и за кратки консултации има термин истиот ден од 10:30-11:30 часот.

Известување

Експериментална органска хемија

II декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYw-xAhgbelxpMK9L34_arkw8z0bgu-U8YxVr6GajmN3NV8w/viewform најдоцна до 30 август до 22.00 часот. Предметен наставник Проф. д-р Јане Богданов (студенти по хемија). За студенти што претходно полагале и за кратки консултации има термин истиот ден од 10:30-11:30 часот.

Известување

Анализа на нафтени деривати и горива

II декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYw-xAhgbelxpMK9L34_arkw8z0bgu-U8YxVr6GajmN3NV8w/viewform најдоцна до 30 август до 22.00 часот. Предметен наставник Проф. д-р Јане Богданов (студенти по хемија). За студенти што претходно полагале и за кратки консултации има термин истиот ден од 10:30-11:30 часот.

Известување

Органска хемија I

ОСНОВИ НА ОРГАНСКА ХЕМИЈА (Нутриционизам). II декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYw-xAhgbelxpMK9L34_arkw8z0bgu-U8YxVr6GajmN3NV8w/viewform најдоцна до 30 август до 22.00 часот. Предметен наставник Проф. д-р Јане Богданов (студенти по нутриционизам, ИБ).За студенти што претходно полагале и за кратки консултации има термин истиот ден од 10:30-11:30 часот.

Известување

Хемија на природни производи

II декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYw-xAhgbelxpMK9L34_arkw8z0bgu-U8YxVr6GajmN3NV8w/viewform најдоцна до 30 август до 22.00 часот. Предметен наставник Проф. д-р Јане Богданов (студенти по хемија). За студенти што претходно полагале и за кратки консултации има термин истиот ден од 10:30-11:30 часот.

Известување

31.08.2023  10:00

Општа физика II - А ниво

Испит по Општа физика II - А ниво - задачи. Просторија бр. 117, Институт за физика. Покрај пријавувањето во iknow, студентите треба задолжително да го пријават своето присуство кај предметниот наставник, најдоцна 48 часа пред испитот, на следната емаил адреса irina.petreska@pmf.ukim.mk.

Известување

Општа физика II

Испит по Општа физика II - задачи. Просторија бр. 117, Институт за физика. Покрај пријавувањето во iknow, студентите треба задолжително да го пријават своето присуство кај предметниот наставник, најдоцна 48 часа пред испитот, на следната емаил адреса irina.petreska@pmf.ukim.mk.

Известување

31.08.2023  09:00

Биохемија I - А ниво

Писмен дел од испитот во прва декада. Студентите кои ќе полагаат да се пријават најдоцна до 21-ви август на следниот линк https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RZQJ45DU1Li73PxCtKEjN4CURsCRiWamkj_MMnVeo4o/edit?usp=sharing

rezultati_biohemija_1_septemvri_2023-0.pdf резултати од прва декада во септемвриска сесија 2023

Биохемија I - Б ниво

Писмен дел од испитот во прва декада. Студентите кои ќе полагаат да се пријават најдоцна до 21-ви август на следниот линк https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RZQJ45DU1Li73PxCtKEjN4CURsCRiWamkj_MMnVeo4o/edit?usp=sharing

rezultati_biohemija_1_septemvri_2023.pdf резултати од прва декада во септемвриска сесија 2023

30.08.2023  09:00

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Реализација на испит во прва декада. Студентите кои ќе полагаат да се пријават најдоцна до 28-ми август на следниот линк https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RZQJ45DU1Li73PxCtKEjN4CURsCRiWamkj_MMnVeo4o/edit?usp=sharing

rezultati_organska_septemvri_2023.pdf резултати од прва декада во септемвриска сесија 2023

29.08.2023  12:00

Општа хемија - А ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ ВО СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2023 (проф. В. Мирчески) Испити по ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА и ХЕМИЈА (Нутриционизам) I декада: • Устен испит (теорија): 29.08.2023 (вторник) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Устен испит (теорија): 11.09.2023 (понеделник) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија Б-ниво, може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Известување

Неорганска хемија - Б ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ ВО СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2023 (проф. В. Мирчески) Испити по ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА и ХЕМИЈА (Нутриционизам) I декада: • Устен испит (теорија): 29.08.2023 (вторник) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Устен испит (теорија): 11.09.2023 (понеделник) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија Б-ниво, може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Известување

Електрохемија

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ ВО СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2023 (проф. В. Мирчески) Испити по ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА и ХЕМИЈА (Нутриционизам) I декада: • Устен испит (теорија): 29.08.2023 (вторник) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Устен испит (теорија): 11.09.2023 (понеделник) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија Б-ниво, може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

sept_2023_I_dekada.pdf Rezultati

Хемија (за нутриционизам)

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ ВО СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2023 (проф. В. Мирчески) Испити по ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА и ХЕМИЈА (Нутриционизам) I декада: • Устен испит (теорија): 29.08.2023 (вторник) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Устен испит (теорија): 11.09.2023 (понеделник) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија Б-ниво, може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Известување

25.08.2023  12:00

Органска хемија I - А ниво

I декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYw-xAhgbelxpMK9L34_arkw8z0bgu-U8YxVr6GajmN3NV8w/viewform најдоцна до 23 август до 22.00 часот. Предметен наставник Проф. д-р Јане Богданов (студенти по применета хемија). За студенти што претходно полагале и за кратки консултации има термин истиот ден од 10:30-11:30 часот.

Известување

Органска хемија II - А ниво

I декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYw-xAhgbelxpMK9L34_arkw8z0bgu-U8YxVr6GajmN3NV8w/viewform најдоцна до 23 август до 22.00 часот. Предметен наставник Проф. д-р Јане Богданов (студенти по применета хемија). За студенти што претходно полагале и за кратки консултации има термин истиот ден од 10:30-11:30 часот.

Известување

Анализа на нафтени деривати и горива

I декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYw-xAhgbelxpMK9L34_arkw8z0bgu-U8YxVr6GajmN3NV8w/viewform најдоцна до 23 август до 22.00 часот. Предметен наставник Проф. д-р Јане Богданов (студенти по хемија). За студенти што претходно полагале и за кратки консултации има термин истиот ден од 10:30-11:30 часот.

Известување

Органска хемија I

ОСНОВИ НА ОРГАНСКА ХЕМИЈА (Нутриционизам). I декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYw-xAhgbelxpMK9L34_arkw8z0bgu-U8YxVr6GajmN3NV8w/viewform најдоцна до 23 август до 22.00 часот. Предметен наставник Проф. д-р Јане Богданов (студенти по нутриционизам, ИБ).За студенти што претходно полагале и за кратки консултации има термин истиот ден од 10:30-11:30 часот.

Известување

Експериментална органска хемија

I декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYw-xAhgbelxpMK9L34_arkw8z0bgu-U8YxVr6GajmN3NV8w/viewform најдоцна до 23 август до 22.00 часот. Предметен наставник Проф. д-р Јане Богданов (студенти по хемија). За студенти што претходно полагале и за кратки консултации има термин истиот ден од 10:30-11:30 часот.

Известување

Хемија на природни производи

I декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYw-xAhgbelxpMK9L34_arkw8z0bgu-U8YxVr6GajmN3NV8w/viewform најдоцна до 23 август до 22.00 часот. Предметен наставник Проф. д-р Јане Богданов (студенти по хемија). За студенти што претходно полагале и за кратки консултации има термин истиот ден од 10:30-11:30 часот.

Известување

25.08.2023  10:00

Теоретска неорганска хемија

Прв испитен рок, П124. Задолжително пријавивање на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.

rezultati_TNH_25_08_2023.pdf резултати, прв испитен рок

Нанохемија и нанотехнологии

Прв испитен рок, П124. Задолжително пријавивање на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.

NanoHem_rezultati_25_08_2023.pdf резултати, прв испитен рок

Одбрани поглавја од неорганска хемија

Прв испитен рок, П124. Задолжително пријавивање на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.

Известување

<< претходно | 1 | 2 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.