Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


30.06.2022  12:30

Специјална методика во хемијата

Задолжителнo пријавување на испитот во inkow и најава кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испит.

Известување

Хоспитации

Задолжителнo пријавување на испитот во inkow и најава кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испит.

Известување

Општа методика во хемијата

Задолжителнo пријавување на испитот во inkow и најава кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испит.

Известување

Методика на хемиското експериментирање I

Задолжителнo пријавување на испитот во inkow и најава кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испит.

Известување

Учење преку истражување

Задолжителнo пријавување на испитот во inkow и најава кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испит.

Известување

30.06.2022  12:00

Неорганска хемија - Б ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО ЈУНСКИОТ ИСПИТЕН РОК 2022 г. Предмети: НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво II декада: • 30.06.2022 (четврток) со почеток во 12:00 ч. (АМФ на Институтот за хемија) (испит во врска со теоретските предавања) Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com

Известување

30.06.2022  10:00

Кристалохемија

Јунска сесија - II декада (устен испит, со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето. - Студентите да дојдат 5 мин пред испитот пред просторија 110 на Институтот за хемија (со почитување на covid-19 протоколите, доколку се на сила), како не би се создавале непотребни гужви.

Известување

Геохемија и минералогија

Јунска сесија (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето.

Известување

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

Јунска сесија - II декада (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето. - Доколку бројот на студенти е збирно помал од 40 (од БХФ и МБГ насоките), полагањето ќе се одржи само од 10 часот во една група. Во спротивно, полагањето ќе се одржи и во 10 и во 12 часот, а ќе биде направен список со распределба на студентите. - Студентите да дојдат 5 мин пред испитот пред библиотеката на Институтот за хемија (доколку има, со почитување на covid-19 протоколите), како не би се создавале непотребни гужви.

Известување

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

Јунска сесија - II декада (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето. - Доколку бројот на студенти е збирно помал од 40 (од БХФ и МБГ насоките), полагањето ќе се одржи само од 10 часот во една група. Во спротивно, полагањето ќе се одржи и во 10 и во 12 часот, а ќе биде направен список со распределба на студентите. - Студентите да дојдат 5 мин пред испитот пред библиотеката на Институтот за хемија (доколку има, со почитување на covid-19 протоколите), како не би се создавале непотребни гужви.

Известување

29.06.2022  09:00

Органска хемија I - А ниво

Полагањето на теоретскиот дел ќе се одржи во предавална 124.

Известување

Биохемија I - А ниво

Испитот ќе се одржи во предавална 124

Известување

Биохемија I - Б ниво

Испитот ќе се одржи во предавална 124

Известување

Секундарни метаболити: изолација и својства

Испитот ќе се одржи во предавална 124

Известување

28.06.2022  12:00

Неорганска хемија - Б ниво

Задачи Просторија: Амфитеатар

Известување

28.06.2022  09:00

Радиохемија

Усмен испит

RHIspit_28_06_2022.pdf Резултати од испит. Оценките во пријава и индекс може да се подигнат денес (29.06.2022) од 11 до 12 часот.

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит

FH1BIspit_28_06_2022.pdf Резултати од испит. Оценките во пријава и индекс може да се подигнат денес (29.06.2022) од 11 до 12 часот.

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит

FH2BIspit_28_06_2022.pdf Резултати од испит. Оценките во пријава и индекс може да се подигнат денес (29.06.2022) од 11 до 12 часот.

27.06.2022  12:00

Општа хемија - А ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО ЈУНСКИОТ ИСПИТЕН РОК 2022 г. Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ХЕМИЈА (НУТРИЦИОНИЗАМ) I декада: • 13.06.2022 (понеделник) со почеток во 12:00 ч. (АМФ на Институтот за хемија) (испит во врска со теоретските предавања) II декада: • 27.06.2022 (понеделник) со почеток во 12:00 ч. (АМФ на Институтот за хемија) (испит во врска со теоретските предавања) Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.comи да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија (Б-ниво) може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Известување

Електрохемија

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО ЈУНСКИОТ ИСПИТЕН РОК 2022 г. Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ХЕМИЈА (НУТРИЦИОНИЗАМ) I декада: • 13.06.2022 (понеделник) со почеток во 12:00 ч. (АМФ на Институтот за хемија) (испит во врска со теоретските предавања) II декада: • 27.06.2022 (понеделник) со почеток во 12:00 ч. (АМФ на Институтот за хемија) (испит во врска со теоретските предавања) Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.comи да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија (Б-ниво) може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Известување

Хемија (за нутриционизам)

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО ЈУНСКИОТ ИСПИТЕН РОК 2022 г. Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ХЕМИЈА (НУТРИЦИОНИЗАМ) I декада: • 13.06.2022 (понеделник) со почеток во 12:00 ч. (АМФ на Институтот за хемија) (испит во врска со теоретските предавања) II декада: • 27.06.2022 (понеделник) со почеток во 12:00 ч. (АМФ на Институтот за хемија) (испит во врска со теоретските предавања) Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.comи да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија (Б-ниво) може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Известување

27.06.2022  10:00

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

II декада: Усмен испит ќе се одржи во предавална 101 со почеток во 10 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know и положен практичен испит (Excel). Студентите кои имаат положен практичен испит во претходните сесии да носат индекс и хартиена пријава.

Известување

23.06.2022  10:00

Општа хемија - А ниво

Испитот по Општа хемија А-ниво, во втората испитна декада, за студентите од применета и од наставна насока ќе се одржи со физичко присуство во амфитеатарот на Институтот за хемија.

Известување

Биохемија II - А ниво

Испитот по Биохемија II, во втората испитна декада, ќе се одржи со физичко присуство во амфитеатарот на Институтот за хемија.

REZULTATI_OD_ISPIT_23_06_2022.pdf Rezultati od ispitot po Biohemija II

Теоретска неорганска хемија

II испитен рок, П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна еден ден пред закажаниот термин.

rezultati_TNH_23_06_2022.pdf резултати, втор испитен пок

Нанохемија и нанотехнологии

II испитен рок, П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна еден ден пред закажаниот термин.

NANO_23_06_2022_IH_docx.pdf резултати, втор испитен пок

Одбрани поглавја од неорганска хемија

II испитен рок, П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна еден ден пред закажаниот термин.

Известување

Примена на компјутери во хемијата

II декада: Испитот ќе се одржи во Медиотека во 10 часот и 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава. Поради организација на испитите, студентите задолжително треба да најават најдоцна 23 мај во која декада ќе полагаат (со испраќање електронска порака до предметниот професор). Потоа ќе бидат истакнати списоци за полагање со конкретни термини.

HM209_2021_2022_ispit_junska_sesija_rezultati.pdf Примена на компјутери во хемијата ХМ209 2021/2022 јунска сесија - резултати

Општа физиологија

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/TdZAa4SKzD9sUU1y7

Известување

Неорганска хемија - А ниво

II испитен рок, П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна еден ден пред закажаниот термин.

NH_A_kumulativni_rezultati_23_06_2022.pdf резултати, втор испитен пок

Хемија (биолози - наставна и еколошка насока)

Испитот по Хемија, во втората испитна декада, за биолози (наставна и еколошка насока) ќе се одржи со физичко присуство во амфитеатарот на Институтот за хемија.

Известување

22.06.2022  12:00

Аналитичка хемија I - A ниво

II декада: Писмен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdln283WN_r1RJbXJz8KohGriaYWJWKiRvCdYgyWMpG3uZRDA/viewform најдоцна до 20.06.2022 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow. Усниот испит ќе се одржи во јули (поради службено отсусво), по претходен договор, во зависност од бројот на пријавени кандидати.

Известување

Аналитичка хемија II - А ниво

II декада: Писмен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdln283WN_r1RJbXJz8KohGriaYWJWKiRvCdYgyWMpG3uZRDA/viewform најдоцна до 20.06.2022 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow. Усниот испит ќе се одржи во јули (поради службено отсусво), по претходен договор, во зависност од бројот на пријавени кандидати.

Известување

Аналитичка хемија I - Б ниво

II декада: Писмен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdln283WN_r1RJbXJz8KohGriaYWJWKiRvCdYgyWMpG3uZRDA/viewform најдоцна до 20.06.2022 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow. Усниот испит ќе се одржи во јули (поради службено отсусво), по претходен договор, во зависност од бројот на пријавени кандидати.

Известување

Нутриционизам

II декада: Писмен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdln283WN_r1RJbXJz8KohGriaYWJWKiRvCdYgyWMpG3uZRDA/viewform најдоцна до 20.06.2022 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow.

Известување

22.06.2022  10:00

Кристалохемија

II декада, Писмен испит, Предавална 124, задолжително пријавување за испит по e-mail

Известување

Примена на компјутери во хемијата

II декада: Испитот ќе се одржи во Медиотека во 10 часот и 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава. Поради организација на испитите, студентите задолжително треба да најават најдоцна 23 мај во која декада ќе полагаат (со испраќање електронска порака до предметниот професор). Потоа ќе бидат истакнати списоци за полагање со конкретни термини.

Известување

Индустриска хемија

II декада, Писмен испит, Предавална 124, задолжително пријавување за испит по e-mail

Известување

Безбедност и протокол во лабораторија

II декада, Предавална 124, задолжително пријавување за испит по e-mail

Известување

22.06.2022  09:00

Експериментална биохемија

Испитот ќе се одржи во предавална 124

Известување

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Полагањето на практичниот дел ќе се одржи во предавална 124

rezultati_bhf_juni_2022.pdf резултати од испит и колоквиум во јунска сесија
rezultati_bhf_juni_2022-0.pdf резултати од испит и колоквиум

21.06.2022  13:00

Инструментални аналитички методи - А ниво

II декада - писмен испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Студентите имаат право да полагаат во една од двете декади. Усниот испит ќе се реализира една недела подоцна во ден по договор.

Rezultati_Instrumentalna_2022_06_21_II_dekada.pdf Rezultati od pismen ispit_II dekada

21.06.2022  10:00

Радиохемија

Писмен испит

RHpis_21_06_2022.pdf Резултати од писмен испит. Увид во тетратките во четврток 23.06.2022 од 13 до 14 часот.

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит

FH1Bpis_21_06_2022.pdf Резултати од писмен испит. Увид во тетратките во четврток 23.06.2022 од 13 до 14 часот.

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит

FH2Bpis_21_06_2022.pdf Резултати од писмен испит. Увид во тетратките во четврток 23.06.2022 од 13 до 14 часот.

Одбрани поглавја од физичка хемија (двопредметни студии по биологија-хемија)

Испит

Известување

Примена на компјутери во хемијата

II декада: Испитот ќе се одржи во Медиотека во 10 часот и 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава. Поради организација на испитите, студентите задолжително треба да најават најдоцна 23 мај во која декада ќе полагаат (со испраќање електронска порака до предметниот професор). Потоа ќе бидат истакнати списоци за полагање со конкретни термини.

Известување

20.06.2022  10:00

Хемија во практиката

II декада: Испитот ќе се одржи во Медиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.

Известување

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

II декада: Практичен испит (Excel) ќе се одржи во Mедиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.

Известување

18.06.2022  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Презентација на семинарските работи и постерите (10 min на англиски).

Известување

17.06.2022  12:15

Општа хемија - А ниво

Писмен испит, втора декада - предавална 124.

Известување

Структура на атоми и молекули

Писмен испит, втора декада - предавална 124.

Известување

Методи за определување молекулски структури

Писмен испит, втора декада - предавална 124.

Известување

Одбрани поглавја од физичка хемија

Писмен испит, втора декада - предавална 124.

Известување

17.06.2022  12:00

Неорганска хемија - А ниво

Писмен испит, II испитен рок, П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот асистент (најдоцна еден ден пред закажаниот термин).

Известување

16.06.2022  14:00

Неорганска хемија - Б ниво

Задачи. Просторија: Амфитеатар

Известување

16.06.2022  12:30

Специјална методика во хемијата

Задолжителнo пријавување на испитот во inkow и најава кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испит.

Известување

Хоспитации

Задолжителнo пријавување на испитот во inkow и најава кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испит.

Известување

Општа методика во хемијата

Задолжителнo пријавување на испитот во inkow и најава кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испит.

Известување

Методика на хемиското експериментирање I

Задолжителнo пријавување на испитот во inkow и најава кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испит.

Известување

Учење преку истражување

Задолжителнo пријавување на испитот во inkow и најава кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испит.

Известување

16.06.2022  10:00

Геохемија и минералогија

Јунска сесија (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето.

2022_06_I_dekada_индекс.pdf 2022-јунска-I декада

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

Јунска сесија (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето. - Доколку бројот на студенти е збирно помал од 40 (од БХФ и МБГ насоките), полагањето ќе се одржи само од 10 часот во една група. Во спротивно, полагањето ќе се одржи и во 10 и во 12 часот, а ќе биде направен список со распределба на студентите. - Студентите да дојдат 5 мин пред испитот пред библиотеката на Институтот за хемија (доколку има, со почитување на covid-19 протоколите), како не би се создавале непотребни гужви.

2022_06_I_dekada_indeks_biolozi.pdf 2022-јунска-I декада

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

Јунска сесија (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето. - Доколку бројот на студенти е збирно помал од 40 (од БХФ и МБГ насоките), полагањето ќе се одржи само од 10 часот во една група. Во спротивно, полагањето ќе се одржи и во 10 и во 12 часот, а ќе биде направен список со распределба на студентите. - Студентите да дојдат 5 мин пред испитот пред библиотеката на Институтот за хемија (доколку има, со почитување на covid-19 протоколите), како не би се создавале непотребни гужви.

2022_06_I_dekada_indeks_biolozi-0.pdf 2022-јунска-I декада

15.06.2022  09:00

Биохемија I - А ниво

Испитот ќе се одржи во предавална 124

Известување

Биохемија I - Б ниво

Испитот ќе се одржи во предавална 124

Известување

Секундарни метаболити: изолација и својства

Испитот ќе се одржи во предавална 124

Известување

14.06.2022  09:00

Радиохемија

Усмен испит

RH_ispit_14_06_2022.pdf Rezultati od ispit

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит

FH1Bispit_14_06_2022.pdf Rezultati od ispit

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит

Известување

13.06.2022  12:00

Општа хемија - А ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО ЈУНСКИОТ ИСПИТЕН РОК 2022 г. Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ХЕМИЈА (НУТРИЦИОНИЗАМ) I декада: • 13.06.2022 (понеделник) со почеток во 12:00 ч. (АМФ на Институтот за хемија) (испит во врска со теоретските предавања) II декада: • 27.06.2022 (понеделник) со почеток во 12:00 ч. (АМФ на Институтот за хемија) (испит во врска со теоретските предавања) Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.comи да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија (Б-ниво) може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Известување

Неорганска хемија - Б ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО ЈУНСКИОТ ИСПИТЕН РОК 2022 г. Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ХЕМИЈА (НУТРИЦИОНИЗАМ) I декада: • 13.06.2022 (понеделник) со почеток во 12:00 ч. (АМФ на Институтот за хемија) (испит во врска со теоретските предавања) II декада: • 27.06.2022 (понеделник) со почеток во 12:00 ч. (АМФ на Институтот за хемија) (испит во врска со теоретските предавања) Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.comи да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија (Б-ниво) може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Известување

Општа физиологија

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/TdZAa4SKzD9sUU1y7

Известување

Електрохемија

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО ЈУНСКИОТ ИСПИТЕН РОК 2022 г. Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ХЕМИЈА (НУТРИЦИОНИЗАМ) I декада: • 13.06.2022 (понеделник) со почеток во 12:00 ч. (АМФ на Институтот за хемија) (испит во врска со теоретските предавања) II декада: • 27.06.2022 (понеделник) со почеток во 12:00 ч. (АМФ на Институтот за хемија) (испит во врска со теоретските предавања) Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.comи да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија (Б-ниво) може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Известување

Хемија (за нутриционизам)

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО ЈУНСКИОТ ИСПИТЕН РОК 2022 г. Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ХЕМИЈА (НУТРИЦИОНИЗАМ) I декада: • 13.06.2022 (понеделник) со почеток во 12:00 ч. (АМФ на Институтот за хемија) (испит во врска со теоретските предавања) II декада: • 27.06.2022 (понеделник) со почеток во 12:00 ч. (АМФ на Институтот за хемија) (испит во врска со теоретските предавања) Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.comи да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија (Б-ниво) може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Известување

13.06.2022  10:00

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

I декада: Усмен испит ќе се одржи во предавална 101 со почеток во 10 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know и положен практичен испит (Excel). Студентите кои имаат положен практичен испит во претходните сесии да носат индекс и хартиена пријава.

Известување

11.06.2022  12:00

Неорганска хемија - Б ниво

Втор колоквиум (теорија) по предметот Неорганска хемија (Б-Ниво) АМФ на хемија: почеток во 12 ч. Проф. В. Мирчески

1_i_2_колоквиум_Неорганска.pdf Rezultati

09.06.2022  10:00

Општа хемија - А ниво

Испитот по Општа хемија А-ниво за студентите од применета и од наставна насока ќе се одржи со физичко присуство во амфитеатарот на Институтот за хемија.

Известување

Биохемија II - А ниво

Испитот по Биохемија II за студентите од сите насоки на Институтот за хемија ќе се одржи со физичко присуство во амфитеатарот на Институтот за хемија.

Известување

Теоретска неорганска хемија

I испитен рок, П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна еден ден пред закажаниот термин.

Известување

Нанохемија и нанотехнологии

I испитен рок, П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна еден ден пред закажаниот термин).

9_06_2022_docx.pdf резултати, прв испитен рок
kolokvium_kumulativni_rezultati_2022.pdf резултати од одржаните колоквиуми

Одбрани поглавја од неорганска хемија

I испитен рок, П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна еден ден пред закажаниот термин).

Известување

Примена на компјутери во хемијата

I декада: Испитот ќе се одржи во Медиотека во 10 часот и 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава. Поради организација на испитите, студентите задолжително треба да најават најдоцна 23 мај во која декада ќе полагаат (со испраќање електронска порака до предметниот професор). Потоа ќе бидат истакнати списоци за полагање со конкретни термини.

Известување

Неорганска хемија - А ниво

I испитен рок, П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна еден ден пред закажаниот термин.

Известување

Хемија (биолози - наставна и еколошка насока)

Испитот по Хемија за студентите од биологија (еколошка и од наставна насока) ќе се одржи со физичко присуство во амфитеатарот на Институтот за хемија.

Известување

08.06.2022  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

I декада: Писмен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdln283WN_r1RJbXJz8KohGriaYWJWKiRvCdYgyWMpG3uZRDA/viewform најдоцна до 06.06.2022 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow. Усниот испит ќе се одржи една седмица по писмениот, по претходен договор, во зависност од бројот на пријавени кандидати.

Известување

Аналитичка хемија II - А ниво

I декада: Писмен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdln283WN_r1RJbXJz8KohGriaYWJWKiRvCdYgyWMpG3uZRDA/viewform најдоцна до 06.06.2022 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow. Усниот испит ќе се одржи една седмица по писмениот, по претходен договор, во зависност од бројот на пријавени кандидати.

Известување

Кристалохемија

I декада, Писмен испит, Предавална 124, задолжително пријавување за испит по e-mail

Известување

Примена на компјутери во хемијата

I декада: Испитот ќе се одржи во Медиотека во 10 часот и 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава. Поради организација на испитите, студентите задолжително треба да најават најдоцна до 23 мај во која декада ќе полагаат (со испраќање електронска порака до предметниот професор). Потоа ќе бидат истакнати списоци за полагање со конкретни термини.

Известување

Аналитичка хемија I - Б ниво

I декада: Писмен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdln283WN_r1RJbXJz8KohGriaYWJWKiRvCdYgyWMpG3uZRDA/viewform најдоцна до 06.06.2022 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow. Усниот испит ќе се одржи една седмица по писмениот, по претходен договор, во зависност од бројот на пријавени кандидати.

Известување

Индустриска хемија

I декада, Писмен испит, Предавална 124, задолжително пријавување за испит по e-mail

Известување

Нутриционизам

I декада: Писмен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdln283WN_r1RJbXJz8KohGriaYWJWKiRvCdYgyWMpG3uZRDA/viewform најдоцна до 06.06.2022 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow

Известување

Безбедност и протокол во лабораторија

I декада, Предавална 124, задолжително пријавување за испит по e-mail

Известување

08.06.2022  09:00

Експериментална биохемија

Испитот ќе се одржи во предавална 124

Известување

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Полагањето на практичниот дел ќе се одржи во предавална 124

Известување

07.06.2022  13:00

Инструментални аналитички методи - А ниво

I декада - писмен испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Студентите имаат право да полагаат во една од двете декади. Усниот испит ќе се реализира една недела подоцна во петок.

Rezultati_Instrumentalna_2022_06_07_I_dekada.pdf Rezultati od pismen ispit_I dekada

07.06.2022  10:00

Радиохемија

Писмен испит

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит

FH1B_PI_07_06_2022.pdf Резултати од испит. Тетратката може да се погледне во четврток 09.06.2022 во период од 09 до 10 часот.

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит

FH2B_PI_07_06_2022.pdf Резултати од испит. Тетратката може да се погледне во четврток 09.06.2022 во период од 09 до 10 часот.

Одбрани поглавја од физичка хемија (двопредметни студии по биологија-хемија)

Испит

Odb_FizHem_ispit_07_06_2022.pdf Резултати од испит. Тетратката може да се погледне во четврток 09.06.2022 во период од 09 до 10 часот.

<< претходно | 1 | 2 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2022. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.