Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


06.06.2023  10:00

Радиохемија

Писмен испит (Амфитеатар).

Известување

Општа физика II - А ниво

Испит по Општа физика II - А ниво - теорија. Просторија бр. 241, Институт за физика. Покрај пријавувањето во iknow, студентите треба задолжително да го пријават своето присуство кај предметниот наставник, најдоцна 48 часа пред испитот, на следната емаил адреса irina.petreska@pmf.ukim.mk.

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит (Амфитеатар).

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит (Амфитеатар).

ABH2Bpispit_06_06_2023.pdf Rezultati od pismen ispit

Општа физика II

Испит по Општа физика II - теорија. Просторија бр. 241, Институт за физика. Покрај пријавувањето во iknow, студентите треба задолжително да го пријават своето присуство кај предметниот наставник, најдоцна 48 часа пред испитот, на следната емаил адреса irina.petreska@pmf.ukim.mk.

Известување

03.06.2023  23:55

Методологија на научноистражувачка работа

Рок за испраќање на семинарските работи.

Известување

29.05.2023  09:00

Физичка хемија I - Б ниво

Вториот колоквиум по физичка хемија 1Б ниво ќе се одржи во понеделник 29.05.2023 со почеток во 9.00 часот.

ABH1Bkol2_29_05_2023.pdf Rezultati od kolokvium. Pregled na tetratkite vo ponedelnik, 05.06.2023, od 13:30 do 14:00 casot.

22.05.2023  09:00

Радиохемија

Radiohemija vtor kolokvium

RHkol2_22_05_2023.pdf Резултати од колоквиум.

20.05.2023  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Тест - Студентите кои ќе полагаат тест по Методологија на научноистражувачката работа да се најават најдоцна два дена пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.

Известување

04.05.2023  10:00

Нанохемија и нанотехнологии

Прв колоквиум, П124

I_kolokvium_rezultati_4_05_2023.pdf резултати, прв колоквиум

19.04.2023  12:00

Радиохемија

Прв колоквиум (сала за конференции).

RHkol1_19_04_2023.pdf Rezultati od kolokvium. Pregled na tetratkite vo ponedelnik, 24.04.2023, od 12:00 do 12:30 casot.

13.04.2023  10:00

Биохемија I - А ниво

задолжително студентите да носат индекс и пријава

Известување

Биохемија I - Б ниво

задолжително студентите да носат индекс и пријава

Известување

13.04.2023  08:00

Хемија (за нутриционизам)

Испитот од задачи по Општа хемија (Нутриционизам) во априлската сесија ќе се одржи од 8 до 10 часот во просторија 125. Задолжително носење на калкулатор.

Известување

12.04.2023  14:00

Кристалохемија

Писмен испит. Амфитеатар. Задолжително: 1. пријавување на e-mail mihabukleski@pmf.ukim.mk, 2. пријавен испит во i-know, 3. физичка пријава, 4. индекс.

Известување

Индустриска хемија

Испит. Амфитеатар. Задолжително пријавување на mihabukleski@pmf.ukim.mk

Известување

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

Испит (задачи и теорија). Амфитеатар. Задолжително пријавување на mihabukleski@pmf.ukim.mk

13_4_2023.pdf резултати

Безбедност и протокол во лабораторија

Испит. Амфитеатар. Задолжително пријавување на mihabukleski@pmf.ukim.mk

Известување

11.04.2023  10:00

Општа хемија - А ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ЗА ВОНРЕДНАТА СЕСИЈА ВО АПРИЛ 2023 (проф. В. Мирчески) Испити по ОПШТА ХЕМИЈА (теорија): • 11.04.2023 (вторник) со почеток во 10:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија. Испити по ХЕМИЈА (нутриционизам): • 11.04.2023 (вторник) со почеток во 10:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија. Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да го наведат испитот кој сакаат да го полагаат. • Овие испити може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Rezultati_april_2023.pdf Rezultati

Хемија (за нутриционизам)

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ЗА ВОНРЕДНАТА СЕСИЈА ВО АПРИЛ 2023 (проф. В. Мирчески) Испити по ОПШТА ХЕМИЈА (теорија): • 11.04.2023 (вторник) со почеток во 10:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија. Испити по ХЕМИЈА (нутриционизам): • 11.04.2023 (вторник) со почеток во 10:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија. Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да го наведат испитот кој сакаат да го полагаат. • Овие испити може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Rezultati_april_2023-0.pdf Rezultati

Неорганска хемија

Прв колоквиум во врска со теоријата по предметот Неорганска хемија! (амфитеатар на Институтот за хемија) Проф. В. Мирчески

1_колоквиум_Неорганска_хемија.pdf Rezultati

11.04.2023  09:00

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит - априлска сесија.

Известување

10.04.2023  10:00

Општа хемија - А ниво

Испитот по Општа хемија ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.

Известување

Хемија (биолози - наставна и еколошка насока)

Испитот по Хемија за студентите од биологија (наставна и еколошка насока), ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот за хемија, со почеток во 10 часот.

Известување

Известување

07.04.2023  14:00

Аналитичка хемија I - A ниво

Писмен испит по предметот АХ-I. Испитот ќе се одржи во амфитеатар. Сите кои планираат да полагаат да се пријават во групата на Тимс, најдоцна до 06.04.2023, до 20.00 часот.

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Прв колоквиум (амфитеатар) за студентите од трета година.

FizHem1B1kol_07_04_2023-0.pdf Резултати од прв колоквиум. Увид во тетратки - понеделник 24.04.2023 од 12 до 12:30 часот.

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит - Априлска сесија (амфитеатар).

FizHem_2B_07_04_2023.pdf Преглед на резултатите во понеделник од 10:00 до 10:30

Инструментални аналитички методи - А ниво

Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во априлската сесија ќе се одржи на 7 април 2023 година во 14 часот (во амфитеатар), а усниот испит во среда и четврток (12 и 13 април). Студентите кои ќе полагаат треба да се пријавени за испит во I-know и да се најават кај предметниот наставник на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk најдоцна до 6 април.

Rezultati_Instrumentalna_2023_04_07_aprilska.pdf Rezultati od pismen ispit

Нутриционизам

Испит по предметот Нутриционизам. Испитот ќе се одржи во амфитеатар. Сите кои планираат да полагаат да се пријават во групата на Тимс, најдоцна до 06.04.2023, до 20.00 часот.

Известување

07.04.2023  13:00

Физичка хемија I - Б ниво

Прв колоквиум (амфитеатар) за студентите од втора година.

FizHem1B1kol_07_04_2023.pdf Резултати од прв колоквиум. Увид во тетратки - понеделник 24.04.2023 од 12 до 12:30 часот.

25.02.2023  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Презентација на семинарските работи и постерите (10 min на англиски).

Известување

16.02.2023  10:00

Хроматографски методи (прв циклус)

Усниот испит по Хроматографски методи во II декада во јануарската сесија ќе се одржи на 16 и 17 февруари во просторијата 312 на ИХ. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта најдоцна до 14 февруари и да наведат дали ќе полагаат на 16 или 17.2 за да се направи распоред за полагањето.

Известување

13.02.2023  12:00

Неорганска хемија - Б ниво

Писмен испит

Известување

13.02.2023  10:00

Општа хемија - А ниво

Во овој термин може да дојдат да полагаат Општа хемија студентите хемија (наставна и применета насока) и студентите од биологија (молекуларна биологија).

Известување

11.02.2023  23:55

Методологија на научноистражувачка работа

Рок за испраќање на семинарските работи.

Известување

10.02.2023  10:00

Хемија (биолози - наставна и еколошка насока)

Испитот по Хемија за биолози (наставна и еколошка насока) во втората декада ќесе одржи со почеток во 10 часот во предавална 125.

Известување

08.02.2023  11:00

Хемија (за нутриционизам)

II декада: Испитот од задачи по Општа хемија (Нутриционизам) ќе се одржи од 11 до 13 часот во амфитеатар. Задолжително носење на калкулатор.

Известување

08.02.2023  10:00

Биохемија I - А ниво

Усен испит во втора декада

Известување

Експериментална биохемија

Усен испит во втора декада

Известување

Биохемија I - Б ниво

Усен испит во втора декада

Известување

07.02.2023  11:00

Безбедност и протокол во лабораторија

Испит, II декада (11:00 - 11:45) Амфитеатар

Известување

07.02.2023  10:00

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

Испит теорија II декада Амфитеатар Пријавување на: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qaBv7TyteJ6XCe-nfWsDFt4gpklO0sRlJPEnmWFw_xE/edit?usp=sharing

AIH_kumulativno.pdf rezultati

07.02.2023  09:00

Радиохемија

Усмен испит - предавална 125

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит - предавална 125

FH1Bispit_07_02_2023.pdf Резултати со оцени од испит. Внесување оцена во пријава и индекс 09.02.2023 од 9:00 до 9:30

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит - предавална 125

FH2Bispit_07_02_2023.pdf Резултати со оцени од испит. Внесување оцена во пријава и индекс 09.02.2023 од 9:00 до 9:30

06.02.2023  12:00

Општа хемија - А ниво

II декада: • Устен испит (теорија): 6.02.2023 (понеделник) со почеток во 12:00 часот часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Rezultati_jan_2_dekada_2023.pdf Резултати

Неорганска хемија - Б ниво

II декада: • Устен испит (теорија): 6.02.2023 (понеделник) со почеток во 12:00 часот часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Rezultati_jan_2_dekada_2023-0.pdf Резултати

Електрохемија

II декада: • Устен испит (теорија): 6.02.2023 (понеделник) со почеток во 12:00 часот часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Rezultati_jan_2_dekada_2023-1.pdf Резултати

Хемија (за нутриционизам)

II декада: • Устен испит (теорија): 6.02.2023 (понеделник) со почеток во 12:00 часот часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Rezultati_jan_2_dekada_2023-2.pdf Резултати

06.02.2023  09:00

Општа хемија - А ниво

Испитот по хемија за студентите од применета и наставна хемија, во втората испитна декада, ќе се одржи во амфитеатарот со почеток во 9 часот.

РЕЗУЛТАТИ_ОД_ИСПИТОТ_ПО_ОПШТА_ХЕМИЈА_А_од_06_02.pdf Ispitot ne go polozi nikoj. Studentite moze da dojdat povtorno na ispit na 13.02. vo 10 casot

Известување

Известување

Биохемија II - А ниво

Испитот по Биохемија II во втората испитна декада ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот за хемија со почеток во 9 часот.

REZULTATI_OD_ISPITOT_BIOHEMIJA_II.pdf Тестовите може да се видат утре околу 11 часот или во петок пред 10 часот

03.02.2023  12:00

Кристалохемија

II декада, писмен испит (задачи)

PI_kristalohemija_4_2_2023.pdf rezultati

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

Писмен испит (задачи) II декада Задолжително носење калкулатор. Позајмување нема да биде дозволено.

Известување

03.02.2023  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

II декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiCwc8XF2k1avKhg-uAHS84zvwgCnNXq8fYkbpYfrPMSJ1wQ/viewform најдоцна до 1 февруари до 20.00 часот. Усниот испит е планирано да биде една седмица по писмениот (10.02.2023) по претходна најава кај предметен професор.

Известување

Аналитичка хемија II - А ниво

II декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiCwc8XF2k1avKhg-uAHS84zvwgCnNXq8fYkbpYfrPMSJ1wQ/viewform најдоцна до 1 февруари до 20.00 часот. Усниот испит е планирано да биде една седмица по писмениот (10.02.2023) по претходна најава кај предметен професор.

Известување

Инструментални аналитички методи - А ниво

II декада - писмен испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Студентите имаат право да полагаат во една од двете декади. Усниот испит ќе се реализира на 10 и 13 февруари, при пријавувањето на мејл да се напише во кој ден би полагале усен испит.

Rezultati_Instrumentalna_2023_02_03_II_dekada.pdf Rezultati od pismen ispit_II dekada

Аналитичка хемија I - Б ниво

II декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiCwc8XF2k1avKhg-uAHS84zvwgCnNXq8fYkbpYfrPMSJ1wQ/viewform најдоцна до 1 февруари до 20.00 часот. Усниот испит е планирано да биде една седмица по писмениот (10.02.2023) по претходна најава кај предметен професор.

Известување

Нутриционизам

II декада: Тест. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiCwc8XF2k1avKhg-uAHS84zvwgCnNXq8fYkbpYfrPMSJ1wQ/viewform најдоцна до 1 февруари до 20.00 часот.

Известување

02.02.2023  10:00

Теоретска неорганска хемија

Втор испитен рок, П124. Задолжително пријавивање на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.

TNH_kolokviumi_kumulativni_rezultati_02_2023.pdf резултати
rezultati_TNH_2_02_2023.pdf резултати, втор испитен рок

Нанохемија и нанотехнологии

Втор испитен рок, П124. Задолжително пријавивање на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.

NanoHem_rezultati_2_02_2023.pdf резултати, втор испитен рок

Одбрани поглавја од неорганска хемија

Втор испитен рок, П124. Задолжително пријавивање на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.

rezultati_OPNH_2_02_2023.pdf резултати, втор испитен рок

Неорганска хемија - А ниво

Втор испитен рок, П124. Задолжително пријавивање на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.

NH_A_NV_rezultati_02_02_2023.pdf резултати, втор испитен пок
NH_A_rezultati_2_02_2023.pdf резултати, втор испитен рок

01.02.2023  10:00

Биохемија I - А ниво

Писмен испит во втора декада. Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o951kuxJhvf8d7Re7o8bVrmrZjgxTyf0hJTpeUdNMUg/edit#gid=0

rezultati_biohemija1_vtora_dekada_januari_2023.pdf резултати од втора декада во зимска сесија 2023

Експериментална биохемија

Писмен испит во втора декада. Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o951kuxJhvf8d7Re7o8bVrmrZjgxTyf0hJTpeUdNMUg/edit#gid=0

Известување

Биохемија I - Б ниво

Писмен испит во втора декада. Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o951kuxJhvf8d7Re7o8bVrmrZjgxTyf0hJTpeUdNMUg/edit#gid=0

rezultati_biohemija1_vtora_dekada_januari_2023-0.pdf резултати од втора декада во зимска сесија 2023

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Писмен испит во втора декада. Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o951kuxJhvf8d7Re7o8bVrmrZjgxTyf0hJTpeUdNMUg/edit#gid=0

rezultati_organska_vtora_dekada_januari_2023.pdf резултати од втора декада во зимска сесија 2023

31.01.2023  10:00

Радиохемија

Писмен испит - амфитеатар

HR_P_ispit_31_01_2023.pdf Преглед на резултатите - четврток 02.02.2023 од 9 до 9:30 часот.

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит - амфитеатар

FH1Bispit_31_01_2023.pdf Преглед на резултатите - четврток 02.02.2023 од 9 до 9:30 часот

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит - амфитеатар

FH2Bispit_31_01_2023.pdf Преглед на резултатите - четврток 02.02.2023 од 9 до 9:30 часот.

28.01.2023  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Тест - Студентите кои ќе полагаат тест по Методологија на научноистражувачката работа да се најават најдоцна два дена пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.

Известување

27.01.2023  10:00

Хемија (биолози - наставна и еколошка насока)

Испитот за биолози (наставна и еколошка насока) во првата декада ќе се одржи на 27. 01. 2023 во предавална 125 на Институтот за хемија

Известување

25.01.2023  13:00

Хемија (за нутриционизам)

I декада: Испитот од задачи по Општа хемија (Нутриционизам) ќе се одржи од 13 до 15 часот во амфитеатар. Задолжително носење на калкулатор.

Известување

25.01.2023  12:00

Безбедност и протокол во лабораторија

Испит, I декада (12:00 - 12:45) Амфитеатар

ispit_2023.pdf rezultati

25.01.2023  11:00

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

Испит теорија, I декада Амфитеатар Пријавување на: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qaBv7TyteJ6XCe-nfWsDFt4gpklO0sRlJPEnmWFw_xE/edit?usp=sharing

Ispit_25_1_2023.pdf rezultati

25.01.2023  10:00

Биохемија I - А ниво

Усен испит во прва декада

rezultati_vkuno_biohemija1A_januari_2023.pdf вкупни резултати по Биохемија 1А ниво
rezultati_biohemija1_dopolnitelen_termin_januari_2023.pdf резултати од колоквиуми во дополнителниот термин

Експериментална биохемија

Усен испит во прва декада

Известување

Биохемија I - Б ниво

Усен испит во прва декада

Известување

24.01.2023  09:00

Радиохемија

Усмен испит - предавална 125

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит - предавална 125

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит - предавална 125

Известување

23.01.2023  12:00

Општа хемија - А ниво

I декада: • Устен испит (теорија): 23.01.2023 (понеделник) со почеток во 12:00 часот часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Известување

Известување

Неорганска хемија - Б ниво

I декада: • Устен испит (теорија): 23.01.2023 (понеделник) со почеток во 12:00 часот часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Известување

Електрохемија

I декада: Устен испит (теорија): 23.01.2023 (понеделник) со почеток во 12:00 часот часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Известување

Хемија (за нутриционизам)

Втор колоквиум (теорија): 23.01.2023 (понеделник) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Резултати_1_и_2_колоквиум_Хемија_Нутриционизам.pdf Rezultati

Известување

23.01.2023  10:00

Хроматографски методи (прв циклус)

Усниот испит по Хроматографски методи во I декада во јануарската сесија ќе се одржи на 23 јануари во просторијата 312 на ИХ. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта најдоцна до 20 јануари за да се направи распоред за полагањето.

Известување

23.01.2023  09:00

Општа хемија - А ниво

Испитот по Општа хемија за студентите од хемија (наставна и применета), во првиот испитен рок, ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот за хемија со почеток во 9 часот.

Известување

Известување

Биохемија II - А ниво

Испитот по Биохемија II во првата испитна декада ќе се одржи во амфитеатарот (или предавална 124) со почеток во 9 часот.

Известување

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Испит од теоретскиот дел од предметот Општа хемија (молекуларна биологија со генетика)

Известување

20.01.2023  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

I декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiCwc8XF2k1avKhg-uAHS84zvwgCnNXq8fYkbpYfrPMSJ1wQ/viewform најдоцна до 18 јануари до 20.00 часот. Усниот испит е планирано да биде една седмица по писмениот (27.01.2023) по претходна најава кај предметен професор.

Известување

Аналитичка хемија II - А ниво

I декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiCwc8XF2k1avKhg-uAHS84zvwgCnNXq8fYkbpYfrPMSJ1wQ/viewform најдоцна до 18 јануари до 20.00 часот. Усниот испит е планирано да биде една седмица по писмениот (27.01.2023) по претходна најава кај предметен професор.

Известување

Инструментални аналитички методи - А ниво

I декада - писмен испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Студентите имаат право да полагаат во една од двете декади. Усниот испит ќе се реализира една недела подоцна во петок на 27 јануари.

Rezultati_Instrumentalna_2023_01_20_I_dekada.pdf Rezultati od pismen ispit_I dekada

Аналитичка хемија I - Б ниво

I декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiCwc8XF2k1avKhg-uAHS84zvwgCnNXq8fYkbpYfrPMSJ1wQ/viewform најдоцна до 18 јануари до 20.00 часот. Усниот испит е планирано да биде една седмица по писмениот (27.01.2023) по претходна најава кај предметен професор.

Известување

Нутриционизам

I декада: Тест. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiCwc8XF2k1avKhg-uAHS84zvwgCnNXq8fYkbpYfrPMSJ1wQ/viewform најдоцна до 18 јануари до 20.00 часот.

Известување

20.01.2023  09:00

Биохемија I - А ниво

Писмен испит во прва декада. Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lbq7IP_K1Wnx-Q0vMV80rlNn88xRSAHScUgA-IIn2RU/edit#gid=0. Во истиот термин се полага третиот колоквиум или се преполага само еден колоквиум, затоа наведете што ќе полагате, најдоцна 2 дњна пред полагањето.

rezultati_tret_kolokvium_bioehmija1_2022.pdf резултати од третиот колоквиум по Биохемија 1 А ниво, за студентите од аналитичка биохемија

<< претходно | 1 | 2 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.