Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


09.10.2021  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Презентација на семинарските работи и постерите (10 min на англиски).

Известување

25.09.2021  23:55

Методологија на научноистражувачка работа

Рок за испраќање на семинарските работи.

Известување

20.09.2021  10:00

Физичка хемија I - А ниво

Писмен испит. Испитот се полага online на Microsoft Teams со почеток во 10:00 часот. Претходна најава на MS Teams или на e mail: tatjana@pmf.ukim.mk, за секој кој планира да го полага испитот.

Известување

17.09.2021  12:00

Општа хемија - А ниво

Испитот ќе се одржи со физичко присуство.

Известување

17.09.2021  18:00

Општа хемија - А ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИВО СЕПТЕМВРИСКИИСПИТЕН РОК 2021 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (Б-ниво), НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (за двопредметни студии Биологија-хемија), ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ХЕМИЈА (Нутриционизам) I декада: • Tеорија: 03.09.2021 (петок) со почеток во 18:00 (MS-Teams) II декада: • Tеорија:17.09.2021 (петок) со почеток во 18:00 (MS-Teams) Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.comи да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија (Б-ниво)може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Известување

17.09.2021  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

II декада: Устен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 15.9.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со преку Teams. Може да има промена на времето за полагање во зависност од бројот на пријавени кандидати.

Известување

Аналитичка хемија II - А ниво

II декада: Устен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 15.9.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со преку Teams. Може да има промена на времето за полагање во зависност од бројот на пријавени кандидати.

Известување

17.09.2021  12:00

Биохемија II - А ниво

Испитот ќе се одржи со физичко присуство.

REZULTATI_OD_ISPITOT_PO_BIOHEMIJA_II-0.pdf Testovite moze da se vidat i da se zema ocenka na 28.099. 2021

17.09.2021  09:30

Токсиколошка хемија

II декада: Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 15.9.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со преку Teams.

Известување

17.09.2021  12:00

Хемија на комплексни соединенија

Испитот ќе се одржи со физичко присуство.

Известување

17.09.2021  18:00

Неорганска хемија - Б ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИВО СЕПТЕМВРИСКИИСПИТЕН РОК 2021 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (Б-ниво), НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (за двопредметни студии Биологија-хемија), ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ХЕМИЈА (Нутриционизам) I декада: • Tеорија: 03.09.2021 (петок) со почеток во 18:00 (MS-Teams) II декада: • Tеорија:17.09.2021 (петок) со почеток во 18:00 (MS-Teams) Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.comи да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија (Б-ниво)може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Известување

Електрохемија

РАСПОРЕД НА ИСПИТИВО СЕПТЕМВРИСКИИСПИТЕН РОК 2021 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (Б-ниво), НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (за двопредметни студии Биологија-хемија), ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ХЕМИЈА (Нутриционизам) I декада: • Tеорија: 03.09.2021 (петок) со почеток во 18:00 (MS-Teams) II декада: • Tеорија:17.09.2021 (петок) со почеток во 18:00 (MS-Teams) Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.comи да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија (Б-ниво)може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Rezultati-I dekada-septemvri 2021-teorija

17.09.2021  10:00

Аналитичка хемија I - Б ниво

II декада: Устен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 15.9.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со преку Teams. Може да има промена на времето за полагање во зависност од бројот на пријавени кандидати.

Известување

17.09.2021  12:00

Хемија (биолози - наставна и еколошка насока)

Испитот ќе се одржи со физичко присуство.

Известување

17.09.2021  18:00

Хемија (за нутриционизам)

РАСПОРЕД НА ИСПИТИВО СЕПТЕМВРИСКИИСПИТЕН РОК 2021 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (Б-ниво), НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (за двопредметни студии Биологија-хемија), ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ХЕМИЈА (Нутриционизам) I декада: • Tеорија: 03.09.2021 (петок) со почеток во 18:00 (MS-Teams) II декада: • Tеорија:17.09.2021 (петок) со почеток во 18:00 (MS-Teams) Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.comи да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија (Б-ниво)може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Известување

16.09.2021  10:00

Општа хемија - А ниво

Испит за студиската група биологија-хемија. Сите студенти кои сакаат да полагаат во некоја од декадите мора да пратат порака на Teams или на mail: sandra@pmf.ukim.mk. Само студентите кои ќе бидат на пријавени имаат право да полагаат. Запишувањето завршува до вторник навечер секоја од декадите (на пример, ако полагате на 09.09 треба да се запишете најдоцна до 07.09.2021). Просторијата во која ќе се одвива испитот ќе биде одредена пред испитот зависно од бројот на пријавени студенти.

Известување

Геохемија и минералогија

Септемвриска сесија - II декада (со физичко присуство). Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно ќе го пријават електронски испитот. На денот на испитот треба да носи со себе, индекс и хартиена пријава за испит со физичко присуство. Задолжително испраќање на список на студенти кои ќе полагаат најдоцна до 14 септември на емаил petremak@gmail.com

Известување

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

Септемвриска сесија - II декада (со физичко присуство). Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно ќе го пријават електронски испитот, а на испитот ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. Задолжително испраќање на ЗБИРЕН список на студенти кои ќе полагаат најдоцна до 14 септември на емаил petremak@gmail.com. Доколку се пријават поголем број од 20 кандидати во декада (збирно од МБГ и БХФ), ќе биде направен список каде дел од студентите ќе бидат распределени да полагаат од 10 до 12 часот, а дел од 12 до 14 часот.

2021_09_II_dekada_biolozi_za_web.pdf 2021-септемвриска-II декада

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Усмен испит ќе се одржи преку платформа Microsoft Teams во 10 часот. Доколку има повеќе пријавени студенти испитот ќе се одржи во 2 термина: во 10 и во 12 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 20 август. Поради организација на испитите, студентите се должни до 20 август да пријават на предметниот наставник во која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање). Услов за полагање: положен практичен испит (Excel).

UKHL_2020_2021_rezulatati_od_ispit_23_septemvri_2021.pdf УКХЛ - резултати од испит 23 септември 2021

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

Септемвриска сесија - II декада (со физичко присуство). Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно ќе го пријават електронски испитот, а на испитот ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. Задолжително испраќање на ЗБИРЕН список на студенти кои ќе полагаат најдоцна до 14 септември на емаил petremak@gmail.com. Доколку се пријават поголем број од 20 кандидати во декада (збирно од МБГ и БХФ), ќе биде направен список каде дел од студентите ќе бидат распределени да полагаат од 10 до 12 часот, а дел од 12 до 14 часот.

2021_09_II_dekada_biolozi_za_web-0.pdf 2021-септемвриска-II декада

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Сите студенти кои сакаат да полагаат во некоја од декадите мора да се запишат на списокот на Teams или на mail: sandra@pmf.ukim.mk. Само студентите кои ќе бидат на пријавени имаат право да полагаат. Запишувањето завршува до вторник навечер секоја од декадите (на пример, ако полагате на 16.09 треба да се запишете најдоцна до 14.09.2021). Просторијата во која ќе се одвива испитот ќе биде одредена пред испитот зависно од бројот на пријавени студенти.

Rezultati_Ispit_16_09_2021_molekularna_1.pdf Резултати од испитот одржан на 16.09.2021.

Еколошка биохемија

Сите студенти кои сакаат да полагаат во некоја од декадите мора да пратат порака на Teams или на mail: sandra@pmf.ukim.mk. Само студентите кои ќе бидат на пријавени имаат право да полагаат. Запишувањето завршува до вторник навечер секоја од декадите (на пример, ако полагате на 16.09 треба да се запишете најдоцна до 14.09.2021). Просторијата во која ќе се одвива испитот ќе биде одредена пред испитот зависно од бројот на пријавени студенти.

Известување

Легислатива за хемија на животната средина и храна

Испитот ќе се одржи преку платформа Microsoft Teams во 10 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 20 август. Поради организација на испитите, студентите се должни до 20 август да пријават на предметниот наставник во која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање)..

Известување

15.09.2021  10:00

Специјална методика во хемијата

Втора декада. Задолжителна најава кај предмeтниот наставник најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот и електронскo пријавување во i-know.

Известување

15.09.2021  11:00

Општа физика II - А ниво

Испитот по Општа физика II - А ниво (задачи) ќе се одвива онлајн преку платформата MS Teams. Студентите, покрај пријавувањето во системот iknow, задолжително треба да го најават своето присуство најдоцна 48 часа пред закажаниот термин со испраќање електронска порака до предметниот професор на следнава адреса petreskairina@gmail.com.

Известување

15.09.2021  10:00

Хемија (за физичари)

Устен испит

Известување

Општа хемија (за биолози)

Устен испит

Известување

Општа методика во хемијата

Втора декада. Задолжителна најава кај предмeтниот наставник најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот и електронскo пријавување во i-know.

Известување

Примена на компјутери во хемијата

Испитот ќе се одржи во медиотека во 10 часот. Доколку има повеќе пријавени студенти испитот ќе се одржи во 2 термина: во 10 и во 12 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 20 август. Поради организација на испитите, студентите се должни до 20 август да пријават на предметниот наставник во која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање). Услов за полагање: индекс и пополнета хартиена пријава. Задолжително почитување на здравствениот протокол.

Primena_na_kompjuteri_vo_hemijata_rezultati_od_ispit_15_septemvri_2021.pdf Примена на компјутери во хемијата - резултати од испит од 15 септември 2021

Експериментална биохемија

Писмен испит од втора декада. Пријавување до 13.09.2021. Усното полагање е на 20.09.2021

Известување

Секундарни метаболити: изолација и својства

Писмен испит од втора декада. Пријавување до 13.09.2021. Усното полагање е на 20.09.2021

Известување

Методика на хемиското експериментирање I

Втора декада. Задолжителна најава кај предмeтниот наставник најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот и електронскo пријавување во i-know.

Известување

Методика на хемиското експериментирање II

Втора декада. Задолжителна најава кај предмeтниот наставник најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот и електронскo пријавување во i-know.

Известување

14.09.2021  10:00

Примена на компјутери во хемијата

Испитот ќе се одржи во медиотека во 10 часот. Доколку има повеќе пријавени студенти испитот ќе се одржи во 2 термина: во 10 и во 12 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 20 август. Поради организација на испитите, студентите се должни до 20 август да пријават на предметниот наставник во која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање). Услов за полагање: индекс и пополнета хартиена пријава. Задолжително почитување на здравствениот протокол.

Primena_na_kompjuteri_vo_hemijata_rezultati_od_ispit_14_septemvri_2021.pdf Примена на компјутери во хемијата - резултати од испит од 14 септември 2021

13.09.2021  09:00

Радиохемија

Усмен испит (Предавална 125). Усмениот испит се полага во истата декада како и писмениот.

Известување

13.09.2021  10:00

Хемија во практиката

Испитот ќе се одржи во медиотека во 10 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 20 август. Поради организација на испитите, студентите се должни до 20 август да пријават на предметниот наставник во која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање). Услов за полагање: индекс и пополнета хартиена пријава. Задолжително почитување на здравствениот протокол.

Известување

13.09.2021  09:00

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит (Предавална 125). Усмениот испит се полага во истата декада како и писмениот.

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит (Предавална 125). Усмениот испит се полага во истата декада како и писмениот.

Известување

13.09.2021  10:00

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Практичен испит (Excel) ќе се одржи во медиотека во 10 часот. Доколку има повеќе пријавени студенти испитот ќе се одржи во 2 термина: во 10 и во 12 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 20 август. Поради организација на испитите, студентите се должни до 20 август да пријават на предметниот наставник во која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање). Услов за полагање: индекс и пополнета хартиена пријава. Задолжително почитување на здравствениот протокол.

UKHL_2020_2021_Excel_ispit_medioteka_13_septemvri_2021_rezultati.pdf УКХЛ - резултати од практичен испит 13 септември 2021
UKHL_2020_2021_Excel_ispit_medioteka_14_septemvri_2021_rezultati.pdf УКХЛ - резултати од испит 14 септември 2021

Теоретска неорганска хемија

II испитен рок, П124 Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).

TNH_13_09_2021.pdf II декада, резултати

Нанохемија и нанотехнологии

II испитен рок, П124. Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).

NanoHem_rezultati_13_09_2021.pdf II декада, резултати

Одбрани поглавја од неорганска хемија

II испитен рок, П124. Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).

OPNH_13_09_2021_w.pdf II декада, резултати

Неорганска хемија - А ниво

II испитен рок, П124. Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).

Известување

Хроматографски методи (прв циклус)

Испитот по Хроматографски методи во вториот термин ќе се одржи на 13 септември 2021 година. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник најдоцна до 10 септември за да се направи распоред за полагање.

Известување

11.09.2021  09:15

Математика I

Испитот може да полагате online на Microsoft Teams со почеток во 9:15 часот или со физичко присуство во математичкиот амфитеатар со почеток во 13:00 часот. Претходно на MS Teams секој кој планира да го полага испитот, да се најави на кој начин ќе полага.

Известување

Математика II

Испитот може да полагате online на Microsoft Teams со почеток во 9:15 часот или со физичко присуство во математичкиот амфитеатар со почеток во 13:00 часот. Претходно на MS Teams секој кој планира да го полага испитот, да се најави на кој начин ќе полага.

Известување

11.09.2021  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Тест - Студентите кои ќе полагаат тест по Методологија на научноистражувачката работа да се најават најдоцна два дена пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.

Известување

10.09.2021  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

II декада: Писмен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 8.9.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство.

Известување

Аналитичка хемија II - А ниво

II декада: Писмен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 8.9.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство.

Известување

Инструментални аналитички методи - А ниво

II декада - писмен испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Усниот испит ќе се реализира една недела подоцна.

rezultati_Instrumentalna_10_09_2021.pdf Rezultati od II dekada-pismen ispit

Аналитичка хемија I - Б ниво

II декада: Писмен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 8.9.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство.

Известување

Нутриционизам

II декада: Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 8.9.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство.

Известување

09.09.2021  13:00

Биохемија I - А ниво

Испит од втора декада. Пријавување до 07.09.2021

rezultati_biohemija1A_septemvri_2021.pdf резултати и оценки

09.09.2021  10:00

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Сите студенти кои сакаат да полагаат во некоја од декадите мора да се запишат на списокот на Teams или на mail: sandra@pmf.ukim.mk. Само студентите кои ќе бидат на пријавени имаат право да полагаат. Запишувањето завршува до вторник навечер секоја од декадите (на пример, ако полагате на 09.09 треба да се запишете најдоцна до 07.09.2021). Просторијата во која ќе се одвива испитот ќе биде одредена пред испитот зависно од бројот на пријавени студенти.

Rezultati_Ispit_09_09_2021_molekularna_1.pdf Резултати од испитот одржан на 09.09.2021.

Неорганска хемија - А ниво

Писмен испит, II испитен рок, П124 Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот асистент (најдоцна два дена пред закажаниот термин).

Известување

09.09.2021  13:00

Биохемија I - Б ниво

Испит од втора декада. пријавување до 07.09.2021

Известување

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

испит од втората декада за студентите од биохемиско-физиолошка насока и студентите од биологија-хемија. Пријавуавње до 07.09.2021

Известување

08.09.2021  10:00

Експериментална неорганска хемија

Писмен испит

Известување

Хемија (за физичари)

Писмен испит

Известување

Општа хемија (за биолози)

Писмен испит

Известување

07.09.2021  10:00

Радиохемија

Писмен испит (амфитеатар).

Известување

07.09.2021  11:00

Општа физика II - А ниво

Испитот по Општа физика II - А ниво (теорија) ќе се одвива онлајн преку платформата MS Teams. Студентите, покрај пријавувањето во системот iknow, задолжително треба да го најават своето присуство најдоцна 48 часа пред закажаниот термин со испраќање електронска порака до предметниот професор на следнава адреса petreskairina@gmail.com.

Известување

07.09.2021  10:00

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит (амфитеатар).

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит (амфитеатар).

FizHem2Bps_07_09_2021.pdf Rezultati od pismen ispit

06.09.2021  10:00

Структура на атоми и молекули

II декада, писмен испит, амфитеатар. Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволи позајмување. Строго се забранува користење на мобилни телефони. Задолжително најавување за присуство на колоквиум заради спроведување на мерките за заштита од вирусот.

PI_rezultati.pdf rezultati

Кристалохемија

II декада, писмен испит, амфитеатар. Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволи позајмување. Строго се забранува користење на мобилни телефони. Задолжително најавување за присуство на колоквиум заради спроведување на мерките за заштита од вирусот.

PI_rezultati-0.pdf rezultati

Методи за определување молекулски структури

II декада, писмен испит, амфитеатар. Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволи позајмување. Строго се забранува користење на мобилни телефони. Задолжително најавување за присуство на колоквиум заради спроведување на мерките за заштита од вирусот.

Известување

Одбрани поглавја од физичка хемија

II декада, писмен испит, амфитеатар. Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволи позајмување. Строго се забранува користење на мобилни телефони. Задолжително најавување за присуство на колоквиум заради спроведување на мерките за заштита од вирусот.

PI_rezultati-1.pdf rezultati

Индустриска хемија

II декада, испит, амфитеатар. Задолжително најавување за присуство на колоквиум заради спроведување на мерките за заштита од вирусот.

Известување

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

II декада, испит, амфитеатар. Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволи позајмување. Строго се забранува користење на мобилни телефони. Задолжително најавување за присуство на колоквиум заради спроведување на мерките за заштита од вирусот.

Rezultati_ispit.pdf rezultati

Безбедност и протокол во лабораторија

II декада, испит, амфитеатар. Задолжително најавување за присуство на колоквиум заради спроведување на мерките за заштита од вирусот.

Известување

03.09.2021  18:00

Општа хемија - А ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИВО СЕПТЕМВРИСКИИСПИТЕН РОК 2021 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (Б-ниво), НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (за двопредметни студии Биологија-хемија), ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ХЕМИЈА (Нутриционизам) I декада: • Tеорија: 03.09.2021 (петок) со почеток во 18:00 (MS-Teams) II декада: • Tеорија:17.09.2021 (петок) со почеток во 18:00 (MS-Teams) Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.comи да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија (Б-ниво)може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Известување

03.09.2021  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

I декада: Устен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 1.9.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со преку Teams. Може да има промена на времето за полагање во зависност од бројот на пријавени кандидати.

Известување

Аналитичка хемија II - А ниво

I декада: Устен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 1.9.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со преку Teams. Може да има промена на времето за полагање во зависност од бројот на пријавени кандидати.

Известување

03.09.2021  09:30

Токсиколошка хемија

I декада: Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 1.9.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со преку Teams.

Известување

03.09.2021  18:00

Неорганска хемија - Б ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИВО СЕПТЕМВРИСКИИСПИТЕН РОК 2021 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (Б-ниво), НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (за двопредметни студии Биологија-хемија), ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ХЕМИЈА (Нутриционизам) I декада: • Tеорија: 03.09.2021 (петок) со почеток во 18:00 (MS-Teams) II декада: • Tеорија:17.09.2021 (петок) со почеток во 18:00 (MS-Teams) Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.comи да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија (Б-ниво)може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Rezultati-I dekada, septemvri 2021-teorija

Електрохемија

РАСПОРЕД НА ИСПИТИВО СЕПТЕМВРИСКИИСПИТЕН РОК 2021 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (Б-ниво), НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (за двопредметни студии Биологија-хемија), ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ХЕМИЈА (Нутриционизам) I декада: • Tеорија: 03.09.2021 (петок) со почеток во 18:00 (MS-Teams) II декада: • Tеорија:17.09.2021 (петок) со почеток во 18:00 (MS-Teams) Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.comи да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија (Б-ниво)може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Известување

03.09.2021  10:00

Аналитичка хемија I - Б ниво

I декада: Устен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 1.9.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со преку Teams. Може да има промена на времето за полагање во зависност од бројот на пријавени кандидати.

Известување

03.09.2021  18:00

Хемија (за нутриционизам)

РАСПОРЕД НА ИСПИТИВО СЕПТЕМВРИСКИИСПИТЕН РОК 2021 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (Б-ниво), НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (за двопредметни студии Биологија-хемија), ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ХЕМИЈА (Нутриционизам) I декада: • Tеорија: 03.09.2021 (петок) со почеток во 18:00 (MS-Teams) II декада: • Tеорија:17.09.2021 (петок) со почеток во 18:00 (MS-Teams) Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.comи да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија (Б-ниво)може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески

Известување

02.09.2021  10:00

Општа хемија - А ниво

Испит за студиската група биологија-хемија. Сите студенти кои сакаат да полагаат во некоја од декадите мора да пратат порака на Teams или на mail: sandra@pmf.ukim.mk. Само студентите кои ќе бидат на пријавени имаат право да полагаат. Запишувањето завршува до вторник навечер секоја од декадите (на пример, ако полагате на 02.09 треба да се запишете најдоцна до 31.08.2021). Просторијата во која ќе се одвива испитот ќе биде одредена пред испитот зависно од бројот на пријавени студенти.

Известување

Еколошка биохемија

Сите студенти кои сакаат да полагаат во некоја од декадите мора да пратат порака на Teams или на mail: sandra@pmf.ukim.mk. Само студентите кои ќе бидат на пријавени имаат право да полагаат. Запишувањето завршува до вторник навечер секоја од декадите (на пример, ако полагате на 02.09 треба да се запишете најдоцна до 31.08.2021). Просторијата во која ќе се одвива испитот ќе биде одредена пред испитот зависно од бројот на пријавени студенти.

Известување

Геохемија и минералогија

Септемвриска сесија - I декада (со физичко присуство). Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно ќе го пријават електронски испитот. На денот на испитот треба да носи со себе, индекс и хартиена пријава за испит со физичко присуство. Задолжително испраќање на список на студенти кои ќе полагаат најдоцна до 31 август на емаил petremak@gmail.com

Известување

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

Септемвриска сесија - I декада (со физичко присуство). Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно ќе го пријават електронски испитот, а на испитот ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. Задолжително испраќање на ЗБИРЕН список на студенти кои ќе полагаат најдоцна до 31 август на емаил petremak@gmail.com. Доколку се пријават поголем број од 20 кандидати во декада (збирно од МБГ и БХФ), ќе биде направен список каде дел од студентите ќе бидат распределени да полагаат од 10 до 12 часот, а дел од 12 до 14 часот.

2021_09_I_dekada_biolozi_za_web.pdf 2021-септемвриска-I декада

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Усмен испит ќе се одржи преку платформа Microsoft Teams во 10 часот. Доколку има повеќе пријавени студенти испитот ќе се одржи во 2 термина: во 10 и во 12 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 20 август. Поради организација на испитите, студентите се должни до 20 август да пријават на предметниот наставник во која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање). Услов за полагање: положен практичен испит (Excel).

Известување

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

Септемвриска сесија - I декада (со физичко присуство). Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно ќе го пријават електронски испитот, а на испитот ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. Задолжително испраќање на ЗБИРЕН список на студенти кои ќе полагаат најдоцна до 31 август на емаил petremak@gmail.com. Доколку се пријават поголем број од 20 кандидати во декада (збирно од МБГ и БХФ), ќе биде направен список каде дел од студентите ќе бидат распределени да полагаат од 10 до 12 часот, а дел од 12 до 14 часот.

2021_09_I_dekada_biolozi_za_web-0.pdf 2021-септемвриска-I декада

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Сите студенти кои сакаат да полагаат во некоја од декадите мора да се запишат на списокот на Teams или да пратат порака на: sandra@pmf.ukim.mk. Само студентите кои ќе бидат на пријавени имаат право да полагаат. Запишувањето завршува до вторник навечер секоја од декадите (на пример, ако полагате на 26.08 треба да се запишете најдоцна до 24.08.2021). Просторијата во која ќе се одвива испитот ќе биде одредена пред испитот зависно од бројот на пријавени студенти.

Rezultati_Ispit_02_09_2021_molekularna_1.pdf Резултати од испитот одржан на 02.09.2021.

Легислатива за хемија на животната средина и храна

Испитот ќе се одржи преку платформа Microsoft Teams во 10 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 20 август. Поради организација на испитите, студентите се должни до 20 август да пријават на предметниот наставник во која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање)..

Известување

01.09.2021  11:00

Општа физика II - А ниво

Испитот по Општа физика II - А ниво (задачи) ќе се одвива онлајн преку платформата MS Teams. Студентите, покрај пријавувањето во системот iknow, задолжително треба да го најават своето присуство најдоцна 48 часа пред закажаниот термин со испраќање електронска порака до предметниот професор на следнава адреса petreskairina@gmail.com.

Известување

01.09.2021  09:00

Хемија (за физичари)

Устен испит

Известување

Општа хемија (за биолози)

Устен испит

Известување

01.09.2021  10:00

Примена на компјутери во хемијата

Испитот ќе се одржи во медиотека во 10 часот. Доколку има повеќе пријавени студенти испитот ќе се одржи во 2 термина: во 10 и во 12 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 20 август. Поради организација на испитите, студентите се должни до 20 август да пријават на предметниот наставник во која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање). Услов за полагање: индекс и пополнета хартиена пријава. Задолжително почитување на здравствениот протокол.

Primena_na_kompjuteri_vo_hemijata_rezultati_od_ispit_1_septemvri_2021.pdf Примена на компјутери во хемијата - резултати од испит од 1 септември 2021

Експериментална биохемија

Писмен испит од прва декада. пријавување до 30.08.2021 Усниот дел се полага на 09.09.2021 online.

Известување

Секундарни метаболити: изолација и својства

Писмен испит од прва декада. Пријавувањето е до 30.08.2021. Усниот дел се полага на 09.09.2021 online

Известување

31.08.2021  09:00

Радиохемија

Усмен испит (Предавална 125). Усмениот испит се полага во истата декада како и писмениот.

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит (Предавална 125). Усмениот испит се полага во истата декада како и писмениот.

FizHem1B_ispit_31_08_2021.pdf Rezultati i ocenka

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит (Предавална 125). Усмениот испит се полага во истата декада како и писмениот.

FizHem_2B_ispit_31_08_2021.pdf Rezultati i ocenka

31.08.2021  10:00

Примена на компјутери во хемијата

Испитот ќе се одржи во медиотека во 10 часот. Доколку има повеќе пријавени студенти испитот ќе се одржи во 2 термина: во 10 и во 12 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 20 август. Поради организација на испитите, студентите се должни до 20 август да пријават на предметниот наставник во која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање). Услов за полагање: индекс и пополнета хартиена пријава. Задолжително почитување на здравствениот протокол.

Primena_na_kompjuteri_vo_hemijata_rezultati_od_ispit_31_avgust_2021.pdf Примена на компјутери во хемијата - резултати од испит од 31 август 2021

Хроматографски методи (прв циклус)

Испитот по Хроматографски методи во првиот термин ќе се одржи на 31 август 2021 година. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник најдоцна до 12 ч на 30 август за да се направи распоред за полагање.

Известување

30.08.2021  10:00

Хемија во практиката

Испитот ќе се одржи во медиотека во 10 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 20 август. Поради организација на испитите, студентите се должни до 20 август да пријават на предметниот наставник во која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање). Услов за полагање: индекс и пополнета хартиена пријава. Задолжително почитување на здравствениот протокол.

Известување

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Практичен испит (Excel) ќе се одржи во медиотека во 10 часот. Доколку има повеќе пријавени студенти испитот ќе се одржи во 2 термина: во 10 и во 12 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 20 август. Поради организација на испитите, студентите се должни до 20 август да пријават на предметниот наставник во која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање). Услов за полагање: индекс и пополнета хартиена пријава. Задолжително почитување на здравствениот протокол.

Известување

<< претходно | 1 | 2 | 3 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2021. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.