Уписи 2023/24

Конкурс за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2023/2024 година - втор рок

Линк од конкурсот

Слободни места


КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2023/2024 година

Повеќе


Конкурс за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2023/2024 година

Линк до конкурсот


К О Н К У Р С за запишување студенти на трет циклус студии – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во академската 2023/2024 година

Линк до конкурсот


Упатство за запишување студенти на прв циклус студии во учебната 2023/24 година, Природно - математички факултет, УКИМ - Скопје:


Рокови за кандидатите кои се пријавуваат на прв уписен рок

- 30.8 и 31.8.2023 г. Пријавување на кандидатите
- 4.9.2023 г. Објавување резултати од успехот од средно образование (прелиминарна ранг – листа)
- 11.9.2023 г. Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг – листа)
- 12.9 и 13.9.2023 г. Запишување на кандидатите


Листа на екстерни предмети и интерни предмети од државната матура соодветни за пријавување за запишување на студиските програми на Институтот за хемија за кандидатите што полагале државна матура во учебните 2020/2021 и 2021/2022


Распоред на шалтери на ПМФ


Потребни документи за упис на прв циклус студии


© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.