Распоред за наставни активности во учебната 2023/24

Распоред за предмети од II семестарРаспоред за предмети од IV семестар


Распоред за предмети од VI семестар


Распоред за предавања за предмети од VIII семестар


Легенда

ИБ - Институт за биологија

ИГ - Институт за географија

ИФ - Институт за физика

ИХ - Институт за хемија

ИМ - Институт за математика

ФА - Голем физички амфитеатар

ХА - Голем хемиски амфитеатар

БА - Биолошки амфитеатар

ФФ - Филозофски/Филолошки факултет

СК - Сала за конференции (Институт за хемија)

БГ - Предавална во ботаничка градина

Бројките означуваат број на просторија


Календар на активности за учебната 2023/2024 година


Распоред за зимски семестар 2023/2024


© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.