Вонреден професор д-р Јане БогдановКабинет 206 Локал 915 Дир. телефон +389 2 249915 Email j_b_bogdanov@yahoo.com Консултации Секој ден 10-13:00, или закажување по е-mail 12 часа однапред

Книги

КНИГИ

1. Богданов Ј., Богданов Б.: ПРАКТИКУМ ПО ОРГАНСКА ХЕМИЈА СО КВАЛИТАТИВНА АНАЛИЗА, ЕКСПЕРИМЕНТИ СО СТАНДАРДНА И МИКРОСКАЛА. Превод од англиски: Bell C. E.; Taber D. F.; Clark A. K. ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY WITH QUALITATIVE ANALYSIS: STANDARD AND MICROSCALE, 3rd edition, Harcourt College Publishers: Orlando 2001.

2. Богданов Ј., Богданов Б.: ОРГАНСКА ХЕМИЈА. Превод од англиски: McMurry, J. ORGANIC CHEMISTRY 6th edition, Brooks/Cole: Pacific Grove, 2004.

E-книги (pdf формат)

1. Богданов Ј., Богданов Б.: ПРАКТИКУМ ПО ОРГАНСКА ХЕМИЈА СО КВАЛИТАТИВНА АНАЛИЗА, ЕКСПЕРИМЕНТИ СО СТАНДАРДНА И МИКРОСКАЛА. Превод од англиски: Bell C. E.; Taber D. F.; Clark A. K. ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY WITH QUALITATIVE ANALYSIS: STANDARD AND MICROSCALE, 3rd edition, Harcourt College Publishers: Orlando 2001.

2. Богданов Ј., Богданов Б.: ОРГАНСКА ХЕМИЈА. Превод од англиски: McMurry, J. ORGANIC CHEMISTRY 6th edition, Brooks/Cole: Pacific Grove, 2004.

3. Богданов Ј., Богданов Б. : КРАТОК ВОВЕД ВО ОРГАНСКАТА ХЕМИЈА, Oullette R.  J., Prentice Hall: Englewood Cliffs, NJ  1984. (kompjutrska obrabotka)

Престои

1996-2004    Државен универзитет во Пенсилванија, САД (докторски студии, ментор проф. д-р Przemyslaw Maslak)

2005              Државен универзитет во Пенсилванија, САД (предавач, летен семестар: Основи на органската хемија)

07-08 2006    Државен универзитет во Пенсилванија, САД (NATO Reintegration Grant: Detection of Explosives Using Spiroconjugated Aromatic Amines)

06-07 2007    Државен универзитет во Пенсилванија, САД (NATO Reintegration Grant: Detection of Explosives Using Spiroconjugated Aromatic Amines)

01-02 2008    Универзитет во Лајпциг, Германија (TEMPUS-проектREFORMS AND UPGRADE OF CHEMISTRY UNDERGRADUATE STUDIES IN MACEDONIA)

10. 2010      Клуж-Напока, Романија (Workshop : From Molecules to Functionalized Materials)  

03 2011        Рајнбах, Германија  (Workshop за методи и апаратури за дестилација под намален притисок)

11. 2012        Солун, Грција  (Workshop од Hellenic Petroleum за анализа на гасовити горива и нафтени деривати според ASTM)

© 2022. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.